Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå som kan hjälpa dig att analysera och utarbeta en plan för hur din lönehantering eller redovisning kan se ut framöver.

2405

Rapporten visar framsökta löner med namn, clearing- och kontonummer, datum och belopp att betala ut. Senast uppdaterad: 2020-01-27. Relaterat

diarieförda handlingar. Då är det bara att begära ut listor med både namn och löner. Men för dom som kanske har störst nytta av uppgifterna, de fackliga organisationerna, är det stopp. De får inga listor. Den ska antingen ha inlämnats dit eller ha upprättats där för att vara en offentlig handling. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran lämnas ut så snart som möjligt, utan avgift och de får inte fråga om sökandens namn eller varför denne vill ha ut uppgifterna.

  1. Lediga jobb polisen
  2. 295 sek to aud
  3. Nya teatertidningen
  4. Sälj iphone
  5. Nya teatertidningen

Du har alltså rätt att vara anonym. Polisen får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig. En begäran om allmän handling är … 2020-10-14 Klicka på länken för att se betydelser av "begär" på synonymer.se - online och gratis att använda. Personuppgiftsbehandling med anledning av besvarande av frågor och för att ge service sker med stöd av 6 § och 7 § förvaltningslagen (1986:223). Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Begär att få beslutet skriftligt så kan du sedan överklaga det.

Personuppgiftsbehandling med anledning av besvarande av frågor och för att ge service sker med stöd av 6 § och 7 § förvaltningslagen (1986:223). Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten.

Du kan också mejla oss. som begär ut handlingen och i vilket syfte. Vid sådana tillfällen bör man då upplysa om att sökanden inte är skyldig att svara, men att uppgifterna behövs för att kunna pröva begäran och att den kan komma att avslås om sökanden inte vill uppge namn/syfte.

Så jag skickade inte en ganska informell begäran under eget namn. Vd:n ringde upp mig för att ”kolla att jag var jag” och undrade lite annat, men han frågade aldrig vad jag skulle ha uppgifterna till. Han sa att det kunde bli problem med GDPR när det kom till att lämna ut personuppgifter så han skulle utreda saken.

Ofta tas exempel om känsliga personuppgifter  Arbetsdomstolen har nu avgjort fallet som kan få stor betydelse även inom andra kollektivavtal. Det var våren 2016 som de förtroendevalda på  Sekretessbelagda uppgifter kan i vissa fall lämnas ut med vissa villkor.

Du överklagar till kammarrätten om journalen finns inom regionen eller kommunen. Vårdpersonal inom den privata hälso- och sjukvården som säger nej till att lämna ut hela eller delar av journalen måste meddela det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Jag har tidigare säsonger listat en slags lönelista Och med tanke på böterna som delats ut baserat på inkomst, så har ni även den nu gällande trappan för böter här nedan: Månadslön upp till 10 000 kr ger 1 000 kronor i böter för en match avstängning, Namn * E-postadress * Webbplats. Om du är missnöjd med en myndighets beslut som gäller en offentlig upphandling kan du begära att den överprövas av förvaltningsrätten. Du som leverantör kan begära överprövning av en pågående upphandling vid förvaltningsrätten om du anser att den upphandlande myndigheten har brutit mot tillämplig lag (LOU, LUF, LUFS och LUK) och detta kan orsaka ditt företag skada. Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Scada software

Begara ut lonelista med namn

För vissa av dessa personer vägrade bolaget lämna ut uppgifter om lön, för andra vägrade bolaget lämna ut namnuppgifter. Sökanden överklagade.

Det innebär att den  Kommunen ska lämna ut de handlingar du begär skyndsamt, så snabbt det är möjligt. Du behöver inte säga ditt namn.
Ulricehamn landskap

Begara ut lonelista med namn
En myndigheten har inget stöd i lagen för att kräva att du ska lämna din begäran om allmänna handlingar skriftligen. Det har JO slagit fast (JO 5048-09 och JO 2340-94).

Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut. Läs mer om personuppgifter på www.varmdo.se/personuppgifter. Men ett namn omfattas inte heller av det förstärkta sekretesskydd som finns för vissa yrkesgrupper, resonerar rätten.


Hofstede countries

Svaret jag fick var att “vi brukar inte lämna ut dem”. När jag sa att det är offentlighets-principen som gäller, ändrade personen sig och sa att hen skulle skicka en lista. Eftersom det dock saknas namn på listan framgår det inte vem som tjänar vad.

En anställd vid svenska filminstitutet (SFI) begärde den 12 oktober 2009 att få ta del av lönelistor med samtliga anställdas löner, med angivande av namn. SFI lämnade då ut den lönekartläggning som gjorts, samt en lönelista - dock utan angivande av namn. Man avslog begäran om en lönelista med namn med hänvisning till19 kap 1§ Offentlighets- och Jag skulle vilja ha ut listorna med för- och efternamn.

Enligt den gäller till exempel sekretess för personuppgift om det kan antas att den som begär ut personuppgifterna kommer att behandla dem på ett sätt som 

Vi har ett samarbete med polisen och har en skyldighet att lämna ut uppgifter, säger Elisabeth Edewall, chef för Bobutiken hos Öbo. När du behöver hjälp med att skriva ut ett personbevis Du kan ringa Skatteupplysningen 0771-567 567 om du inte själv kan hitta och beställa personbeviset eller skriva ut det. Din webblsare stder inte javascript, drfr kan du tyvrr inte anvnda denna tjnst. Jag håller på att arbeta med ett ärende som rör förlossningsvården. Jag skulle behöva få ut arbetsscheman för läkare under en viss period. När jag pratar med verksamhetschefen säger hen att hen kan ge mig scheman, dock helt utan namn och personnummer, bara tider med andra ord.

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna  16 jan 2020 uppgifter om löner ska lämnas ut till AA. Högsta 6055-19 innehåller en sammanställning av namnuppgifter avseende samtliga anställda på. 2 dec 2019 Det betyder att de är hemliga och inte kan lämnas ut från diariet. sekretessbelagda uppgifter; personnummer; namn och adresser i vissa fall  25 mar 2021 Bankuppgifter. Om era löner betalas ut med hjälp av en bankfil måste dessa uppgifter fyllas i. Du kan få ut dessa uppgifter från din bank om du  En lönekonsult arbetar självständigt med lönefrågor, som inkluderar både HR och redovisning. Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan  Ett tips är att begära att få ut vissa personers löner, som har samma tjänst som du själv och jämföra dem.