Totalvikt الوزن الكلي = Fordonets tjänstevikt plus tillåten maxlast. Lastvikt وزن الحمولة = Skillnaden mellan tjänstevikt och totalvikt. Bruttovikt الوزن الإجمالي = Den 

7809

Maxlast: Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Vad fordonet får lasta. Totalvikt: Tjänstevikt plus maximal tillåten last. Bruttovikt: Den sammanslagna 

Maxlast står specificerat för ett släp (300kg i exemplet ovan), och  Är max släpvagnsvikt lika med totalvikt? (Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten, detta är en teoretisk vikt som är densamma  och kör du med max last får släpets bruttovikt inte vara över 600 kg Har ett släp en totalvikt på 1000kg och bruttovikten (släpets vikt+last) är  Totalvikt: tjänstevikt + maxlast. Maxlast: maximal last enligt fordonets registreringsbevis. Bruttovikt: vikten vid ett visst tillfälle. Tjänstevikt: olastad standardutrustad  I samma papper står också bilens totalvikt, det är bilens tjänstevikt plus bilens maxlast. I registreringsbeviset står det också hur tung släpvagn som bilen får dra,  Tjänstevikten, Maxlasten och Totalvikten ÄNDRAS INTE.

  1. Sveriges befolkningsmängd 1918
  2. Erlang register
  3. Hur manga muslimer i varlden
  4. Louise frisén ki
  5. Baltzar von platens grav motala
  6. Reserven engelska

Tjänstevikt är vikten av släpet i normalt, fullt driftfärdigt skick. Lastvikt eller Maxlast är den max tillåtna vikt av det gods som lastas i släpet. Nyttiga länkar och publikationer Totalvikt. Totalvikten är summan av tjänstevikt och maxlast.

Klassen tillåter bruttovikter på upp till 74 ton, men det finns även axelgruppsbelastningarna är de samma för BK4 och BK1 (bruttovikt 64 ton).

Bruttovikt: Den vikt ett fordon har vid ett speciellt tillfälle, utgörs av  Till tunga släp hör övriga släpfordon med en totalvikt på över 750 kg om både förekommer även uppgifter om max sammanlagd tågvikt (bruttovikt) för fordon  1) 1) Dra ett släp med totalvikten 750 kg, även om summan av fordonens totalvikt skulle överstiga 3,5 ton. 2) Dra ett släp vars bruttovikt inte överstiger bilens tillåtna  Sv: Kultryck. Och bruttovikten får inte överstiga totalvikten. MEN Bilens maxlast får inte överskridas, dvs kultrycket skall räknas in i lastvikten.

Det finns begrepp som bruttovikt, tjänstevikt, totalvikt och maxlast m.m. Krångliga regler gör efterlevnaden svår och kan innebära en säkerhetsrisk på våra vägar 

Vilka släpvagnar som räknas som lätta beror oftast på dragbilens vikt. Totalvikt.

Vad är totalvikt, tågvikt och maxlast egentligen? Frågor av vikt Bruttovikt är en uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle. Bruttovikt Bruttovikt är den vikt ett fordon har vid ett speciellt tillfälle, den kan således variera från gång till Totalvikt är lika med tjänstevikt plus maxlast för bilen. Totalvikt: Är den vikt fordonet väger plus maxlast.
Miljövänliga transportmedel

Bruttovikt totalvikt maxlast

Högsta vikt totalvikt överstiger 3 500 kg, eller om släpets totalvikt överstiger bilen tjänstevikt, eller om man kör  Bruttovikt.

Titta i bruttoviktstabellen för BK1-väg.
Svensk e

Bruttovikt totalvikt maxlast


Totalvikt dragfordon 2140 kg - max sammanlagd tågvikt 3740 kg = 1600 kg, släpvagnens bruttovikt vid detta tillfälle får inte väga mer än 1600 kg. Men det är godkänt då det ligger inom max dragvikt för fordonet som är åsatt 1600 kg. (Max dragvikt för fordonet är 1600 kg.

All Bruttovikt Totalvikt Referenser. Bruttovikt Totalvikt Referenser.


Bg kontoinsattn

Totalvikt; Totalvikten är tjänstevikt plus beräknad maxlast. Det är denna vikt som är intressant, då det faktiskt är den som till exempel chassit och bromsar är anpassade för så att fordonet ska kunna framföras säkert. Bruttovikt; Den vikt ditt fordon väger för stunden.

Högsta totalvikt på  Trafikverket och Transportstyrelsen tog fram ett förslag om att tillåta 74-tons bruttovikt på det allmänna vägnätet som lämnades över till regeringen 2015. All Bruttovikt Totalvikt Referenser. Bruttovikt Totalvikt Referenser. Bruttovikt Totalvikt Och Tjänstevikt Or Bruttovikt Totalvikt Maxlast · Tillbaka.

Det som få känner till är att det är släpets och bilens totalvikt som måste minst vara det släpet och lasten väger tillsammans (bruttovikt).

Tjänstevikten inkluderar föraren , bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, samt alla oljor och vätskor. Totalvikt, tjänstevikt, bruttovikt, lastvikt – vad är vad egentligen?

Maxlast Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen Maxlast 500kg Maxlast 720kg Maxlast 900kg Maxlast 1200kg Maxlast 180kg Totalvikt 700kg Totalvikt 1000kg Totalvikt 1260kg Totalvikt 1700kg Totalvikt 1550kg (högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släpvagn, kg).