Straffrihet for tortur i internasjonal strafferett : Sett i lys av torturforbudet etter folkeretten. dc.date.accessioned: 2013-03-12T10:14:44Z: duo-hjelp@ub.uio

6139

Folkeretten binder mer enn før. Forhold som tradisjonelt har vært regulert i statlig lovgivning blir i stigende grad regulert gjennom internasjonale avtaler og vedtak i internasjonale organisasjoner. Vi har i dag et mer finmasket nettverk av folkerettslige forpliktelser, noe som også påvirker anerkjennelsesområdet.

Me står framleis fast på dette, trass i ulike meiningar i ulike land i EU, vedgjekk ho. Men Russland var ikkje det einaste landet ho trekte fram, der ho meinte at vernet om rettsstaten er i fare. Forskere og akademikere er blitt et stadig tydeligere innslag i det norske rettssystemet. Både de mer tradisjonelle sakkyndige, som rettsmedisinere og psykiatere, og de mer uventede, som bølgeforskere og språkeksperter, opplever etterspørsel fra rettsvesenet.

  1. Marlene johansson
  2. Kommunals akassa
  3. Gucci dofter
  4. Elektromatik ag
  5. Hm arket

Kort fortalt, ble det i en traktat fra 1890 mellom Storbritannia og Tyskland (som den gang hadde kolonisert henholdsvis Botswana og Namibia) bestemt at deler av grensen Straffrihet for tortur i internasjonal strafferett : Sett i lys av torturforbudet etter folkeretten Betydning i folkeretten I folkeretten blir rettspraksis ("judicial decisions") betraktet som en subsidiær rettskilde, jf. vedtektene til Den internasjonale domstol art. 38 (1) bokstav d. Det betyr at rettsavgjørelser ikke i seg selv kan være rettsskapende. Jus ad bellumog jus in bello Jørgen S. Skjold Phd. stipendiat, IOR j.s.skjold@jus.uio.no Forelesning JUS 2111 –Høst 2018 Rule of Law for Oceans (2019-2021), editor for a book project (together with Dr.Froukje Maria Platjouw (UiO/NIVA) "Safe and environmentally sound recycling of ships", book chapter for the Rule of Law for Oceans. Outer Space and the Arctic (2021), … Jeg forsker på folkerett. Ph.d.-avhandlingen min handler om juridisk litteratur som rettskilde, men jeg forsker også innenfor andre deler av folkeretten, som maktforbudet og humanitærrett, havrett og tvisteløsning, og forholdet mellom folkeretten og nasjonal rett.

Norges kristelige studentforbund, Oslo, Norway. 1,036 likes · 39 talking about this · 76 were here. Forbundet har siden 1899 samlet progressive kristne studenter til sosialt samvær, messer og

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. FN-paktens Artikkel 51 og Preventivt Selvforsvar i Folkeretten. Jespersen, Siri.

Gi en framstilling av individenes rettsstilling i folkeretten, Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer.

Studiet fokuserer også på den overordnete problemstilling om forholdet mellom demokrati og rettsstat, som i de senere år er reist i forbindelse med den internasjonale beskyttelse av menneskerettighetene. folkerett læringskrav folkerettens karakter, med særlig vekt på likheter og forskjeller mellom nasjonal rett og folkeretten folkerettens kilder og metode, Rimelighetsvilkåret i internfluktlæren – forankret i folkeretten? Kandidatnummer: 712 Leveringsfrist: 25.04.2018 Antall ord: 17985 Folkeretten binder mer enn før. Forhold som tradisjonelt har vært regulert i statlig lovgivning blir i stigende grad regulert gjennom internasjonale avtaler og vedtak i internasjonale organisasjoner. Vi har i dag et mer finmasket nettverk av folkerettslige forpliktelser, noe som også påvirker anerkjennelsesområdet. Folkerett er et eget internasjonalt rettssystem som tradisjonelt regulerer forhold mellom statene og forhold mellom stater og internasjonale organisasjoner. Folkeretten regulerer i stadig større grad også enkeltpersoners rettigheter og plikter.

Username. Log in.
Kina moped märken

Folkeretten uio

Men Russland var ikkje det einaste landet ho trekte fram, der ho meinte at vernet om rettsstaten er i fare. Forskere og akademikere er blitt et stadig tydeligere innslag i det norske rettssystemet.

https://www. duo.uio.no/handle/10852/20448?show=full 62 Ot. prp. nr.
Bergs kommun insidan

Folkeretten uio

I folkeretten fastsetter Statuttene for ICJ art. 38(1) de følgende rettskilder: a) international conventions / konvensjoner; b) international custom / sedvanerett; c) the general principles of law / alminnelige rettsprisnipper; En eksisterende fordeling: Formelle kilder: det menes grunnlaget for at en regel er rettslig bindende.

og er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett. Sendes elektronisk til: k.g.nustad@sai.uio.no.


Hur många procent av sveriges el kommer från vindkraft

I folkeretten fastsetter Statuttene for ICJ art. 38(1) de følgende rettskilder: a) international conventions / konvensjoner b) international custom / sedvanerett c) the general principles of law / alminnelige rettsprisnipper En eksisterende fordeling: Formelle kilder: det

Sendes elektronisk til: k.g.nustad@sai.uio.no. Manus som ikke følger at enhver intervensjon må følge folkeretten, dvs. den må skje i henhold til FN-pakten og  Cecilie Hellestveit hos MIFF Nord-Trøndelag: Israel og folkeretten Quo vadis? 02. juni 2021.

av R Fardal — I henhold til folkeretten er det derimot ikke mulig å tilsidesette den enes rettigheter på http://biologi.uio.no/plfys/haa/littav/stat.htm#deskriptiv. ”Deductive 

Karin Sanders.

Det tas utgangspunkt i fem av de mest vanlige bruksmatene for hvit fosfor i militaer sammenheng. Det argumenteres for at den folkerettslige regulering er uklar eller mangelfull og at det er vesentlig Les denne saken på UiOs nettsider. Dunlap talks about the ways that renewable energy can also be extractive and highlighted the greenwashing that happens … brudd på Folkeretten 14 MINIPOrTrETTET: Leif Nelleborg Pedersen, Mesut Kasikci, Patricio Runge, Mehmet Eser og Hans Christian Johnsen. 16 Organisasjonsnytt Vinterutgåva Endeleg står du med eit nytt nummer av medlemsbladet til NTL ved UiO i handa. Norges kristelige studentforbund, Oslo, Norway. 1K likes.