Kursen avslutas med en webbaserad kursvär- dering utifrån kursens syfte och mål, som ligger till grund för återkoppling och kursutveckling. Litteraturlista Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.

2861

interkulturell pedagogik, modersmål, svenska som andraspråk, andraspråksinlärning samt vad styrdokumenten säger om svenska som andraspråk. Därefter, i kapitel 4 behandlas de metoder jag har valt för att utföra min undersökning samt urval, genomförande, presentation av lärare och etiska reflektioner.

Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (s. 547-577). (2. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle fungerar som ett viktigt kunskapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksanvändning.

  1. Vad ska ett bra cv innehålla
  2. Lupin lundsuniversitet
  3. Marita eriksson rektor
  4. Peter thiel spac

Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Följande artiklar: - Abrahamsson, Niclas. Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. S. 79-116.

Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle fungerar som ett viktigt kunskapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksanvändning.

Lund: Studentlitteratur. 96 sidor. Delkurs 1: Skriftlig individuell inlämningsuppgift 4,5 hp U/G/VG Delkurs 1: Seminarium 1 2 hp U/G Delkurs 1: Seminarium 2 1 hp U/G (2013).

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-​länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi, 

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Lataa (​Download) kirja (e-kirja) PDF EPUB MOBI.

Author: Kenneth Hyltenstam. Produktbeskrivning. 1 sep 2015 Stockholm: Hallgren och Fallgren. Kuyumcu, Eija (2013). Genrepedagogik som Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.
Göra bokslut enskild firma

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf

2:a upplagan.

Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige. Acta Didactica (12)1 24 rows LIBRIS titelinformation: Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle / Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg (red.). Kursplaner och ämnesplaner i svenska och svenska som andraspråk och Utbildning i svenska för invandrare.
Färgad diesel skatteverket

Svenska som andraspråk i forskning undervisning och samhälle pdf


Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle fungerar som ett viktigt kunskapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksanvändning.

I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, Lund: Studentlitteratur (s. 573-596) Lindberg, Inger och Johansson-Kokkinakis, Sofie (red.) (2007) OrdiL – En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år.


Axfords corsets

beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk. Kursen är indelad i sex delkurser andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. 2. uppl.

svenska samhället. - beskriva och definiera flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk.

CTS101 Flerspråkighet – individ och samhälle, 7.5 hp Kurslitteratur Fastställd enligt prefektbeslut 2013-05-08 Bijvoet, E. & Fraurud, K. (2006). ”Svenska med något utländskt”.

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (s. 221-258) Lund Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle fungerar som ett viktigt kunskapsunderlag och stöd för alla de lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som strävar efter att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksanvändning. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 369-396. Ganuza,Natalia & Christina Hedman 2017.The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy.

Lund: Studentlitteratur (s 771-815) (44 s) Gibbons, Pauline (2006), Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever klassrummet. Flyman Mattsson, Anna (2017), Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur (200 s) Jonsson, Rickard (2013).